สอบถามข้อสงสัยเกี่ยวกับระบบนำส่งรายชื่อขอรับวัคซีนเวปไซด์ได้ที่ Line : @phuketwin

ส่วนคำถามเกี่ยวกับโรคประจำตัว กรุณาติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต โทร 094-5938876 หรือ 0622435116

บุคคลที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไปโปรดลงทะเบียนได้ แต่จะต้องเริ่มรับวัคซีนได้ในเดือนมิถุนายน

เพื่อยืนยันสิทธิที่จะได้รับวัคซีนของจังหวัดภูเก็ต ขอให้ท่านนำหลักฐานการทำงาน หรือการอยู่อาศัยในจังหวัดภูเก็ต แสดงต่อเจ้าหน้าที่เพื่อทำการลงทะเบียนใหม่ ณ ที่ว่าการอำเภอ, เทศบาล, หรือ อบต.
ตัวอย่างหลักฐาน

  1. ทะเบียนบ้านจังหวัดภูเก็ตฉบับจริง
  2. หนังสือรับรองจากนายจ้างฉบับจริง
  3. บัตรประจำตัวพนักงานฉบับจริง
  4. บัตรประกันสังคม ระบุสถานที่ทำงานในจังหวัดภูเก็ต
  5. ในกรณีประกอบอาชีพอิสระ ค้าขายหรืออื่นๆให้ขอหนังสือรับรองจากกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประธานชุมชนในพื้นที่
  6. เอกสารอื่นๆที่สามารถแสดงการอยู่อาศัย หรือทำงานที่จังหวัดภูเก็ต

การให้การเท็จต่อเจ้าพนักงานผิดตาม ป.อาญา ม.137 จำคุก ไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน1 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

เพิ่มเพื่อนเพื่อติดต่อสอบถามกับทีมงาน