โปรดนำแบบฟอร์มกรอกประวิติผู้ป่วยใหม่และแบบคัดกรองใบยินยอมฉีดวัคซีนโควิด 19 มายื่นให้กับสถานที่ที่มีบริการฉีดวัคซีน ณ วันที่ฉีดวัคซีน

สอบถามข้อสงสัยเกี่ยวกับระบบนำส่งรายชื่อขอรับวัคซีนเวปไซด์ได้ที่ Line : @phuketwin

ส่วนคำถามเกี่ยวกับโรคประจำตัว กรุณาติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต โทร 094-5938876 หรือ 094-5935342

บุคคลที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไปโปรดลงทะเบียนได้ แต่จะต้องเริ่มรับวัคซีนได้ในเดือนมิถุนายน

เพิ่มเพื่อนเพื่อติดต่อสอบถามกับทีมงาน